Venstres 21 tiltak for grønn handling

Boligeieren:

  1. Gi skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig
  2. Gi støtte til plusshus av alle størrelser og frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift
  3. Opprette et tilbud av energisjekk av boligen

Sjåføren:

  1. Beholde dagens avgifts-, moms- og bompengefritak for el- og hydrogenbiler
  2. Fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier
  3. Opprette flere ladestasjoner for el-biler og opprette et hurtigladeprosjekt for strekningene mellom de store norske byene

Pendleren:

  1. Bygge en jernbane som er konkurransedyktig med bil og fly
  2. Bygge flere kollektivfelt
  3. Doble satsingen på sykkelveier, og bygge sykkelparkering ved kollektivknutepunkt

Bonden:

  1. Øke investeringsstøtten til bygging av biogassanlegg, både industrielt og på gårder
  2. Gi Enova-støtte til ny bioenergiindustri
  3. Gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk landbruksproduksjon

Skattebetaleren:

  1. Redusere skatten på arbeid, og øke skatten på forurensing og miljøskadelig forbruk
  2. Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort
  3. Innføre en grønn flyskatt

Bedriftseieren:

  1. Øke støtteordningene og bruke Enova som aktør for å ta ut energisparingspotensialet i industrien og større utbyggingsprosjekter
  2. Øke investeringene i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av næringslivet
  3. Gi støtte til industri som går inn i forpliktende avtaler om utslippskutt og teknologiutvikling

Matelskeren:

  1. Gi momsfritak for økologisk mat
  2. Innføre en merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd, bærekraftighet eller andre etiske forbrukervalg
  3. Gi momsfritak for frukt og grønt