Stikkord: iOS

  • Jeg er en direkte årsak til at det er sånn…

    Verdens beste radioprogram, This American Life, legger seg i siste episode grundig flat etter å ha sluppet endel faktafeil gjennom filteret i sin mest populære episode ever, Mr. Daisy and the Apple factory. Programmet er en versjon av en monolog Mike Daisy har fremført i lengre tid med erfaringer fra et besøk han gjorde i […]

  • Om Siri og skeuomorfisme i UI

    Brillefint av Mr. Gaywood på TUAW: I have a vehement aesthetic objection to the look-and-feel of most of these apps; I find them pointless, distracting and, frankly, a bit twee. This is merely my own tastes, though. Thinking more objectively I also have a practical objection. I believe that skeumorphic UIs create false models of […]

  • Storytelling

    Kom over denne på JaOs blogg. Fantastisk! JaO`s Blogg: Storytelling.