Om å rive landet i filler

Mange har sagt mye i forlengelsen av Christian Tybring-Gjeddes innlegg i Aftenposten i forrige uke. I god tid før den godeste kom med sitt utspill, kunne en lese på den ellers *interessante1 siden norskkultur.com2 at Det nasjonalkulturelle program har gått ut på å finne mest mulig sammenfall mellom kulturelle og politisk grenser. Dette antas å øke […]

Les mer

Og så var vi tilbake i skyttergravene igjen…

For en måned siden åpnet VG facebook-gruppa Nye Norge samtidig som artikkelserien ved samme navn markerte sitt nærvær på papir1. Et spennende initiativ med de beste intensjoner, som, ifølge noen, ikke var annet enn et sted for organisert rasisme. Ta en rask titt selv. Det er liten tvil om at temperaturen er høy, og at […]

Les mer

På hvilket språk drømmer du?

Med jevne mellomrom dukker variasjoner over diskusjonen gammelt vs. nytt opp. Ikke sjelden på formen fotografi; film eller digitalt ( som i Monocle issue 11/vol.02/march2008 ) eller avis; papir eller skjerm (som hos Ståle). En upresis samledikotomi: analogt eller digitalt? * * * Marc Prensky er blant annet kjent for sine tanker omkring Digital Natives […]

Les mer

Prof. Jim Cummins @ HiO

Empty seats where hard to come by as Jim Cummins paid Oslo University College a visit today, for an inspiring session on Identity in multicultural classrooms. The canadian Prof. focused especially on the importance of approaching multiculturalism, multilingualism and diversity with an open mind, with an eye for the opportunities that lie on such a […]

Les mer