Obama til Samfunnsfaget?

verdenJeg vet ikke om det er ett hett tema rundt omkring i norske klasserom, men i min boble er det ofte temaet er oppe; Obama og Nobels Fredspris. Kildetilfanget er stort. Det er mange meninger om temaet, og kanskje ikke så lett å finne noe som er balansert og egnet1.

Enter NUPIs nettmagasin med det klingende navnet «Hvor hender det?«, hvor både bakgrunnsmateriale og oppgaver både er relevant og ikke for komplisert2.

Om en også skulle ha tid og mulighet, kan SAHOs «Påtår» mandag 7. desember kl 12 på arkitekthøgskolen, hvor Jan Egeland svarer på spørsmålet «Kan nobelprisvinnar Obama forbedre verda?»

  1. for bruk i klasserom []
  2. til bruk i klasserom []