Stikkord: analog vs. digital

  • På hvilket språk drømmer du?

    Med jevne mellomrom dukker variasjoner over diskusjonen gammelt vs. nytt opp. Ikke sjelden på formen fotografi; film eller digitalt ( som i Monocle issue 11/vol.02/march2008 ) eller avis; papir eller skjerm (som hos Ståle). En upresis samledikotomi: analogt eller digitalt? * * * Marc Prensky er blant annet kjent for sine tanker omkring Digital Natives […]