Stikkord: bok

  • Pyramidene ble ikke bygget av slaver

    I Terje Tvedts Nilen – historiens elv ((Aschehoug 2012)) står det at Lenge var det en utbredt forestilling at det var egyptiske slaver som bygde pyramidene og alle andre store byggverk i landet. Men nyere forskning belegger med stor grad av sannsynlighet at disse teoriene baserer seg på at man har sett bort fra elvens […]

  • Bibelske ridedyr

    Årets sålangt største leseropplevelse er Simon Sebag Montefiores Jerusalem – biografien. Jeg våger meg ikke på noe som ligner en anmeldelse av dette historiske megaverket om en by, men liker små historiske korrekser som den forfatteren kommer med i beskrivelsen av Jesus ankomst til Jerusalem (om hvordan vi ser for oss frelserens ridedyr): Jesus og […]