Stikkord: Digital kompetanse

  • Om digital kompetanse

    Digital kompetanse handler ikke om å bruke ny teknologi på gamle prosesser, men å kunne utnytte nye digitale tjenester til å arbeide på andre måter enn tidligere. fra De fleste har lav digital kompetanse av og hos Arne Krokan. Og som en meta-greie har selvsagt Arne tidligere stilt spørsmålstegn ved den avsindige ‘rebloggingen’:)