Stikkord: ebøker

  • Ikkevold som alternativ

    Jeg syns Julia Bacha har et svært viktig poeng i denne TED-talk’en: nettopp at kraften ligger hos de som ikke er direkt involvert i konflikten. Den tredje part. Å utløse den kraften og bruke den til å fremme eget syn er noe av rasjonalet som ligger bak det strategiske valget det er å velge ikkevold […]

  • Generasjon iOS mot norske klasserom

    Noen frykter for utviklingen. Noen gjør det ikke. Jeg namedropper noen apps mens jeg skriver litt om det. Og om knert som snart er 4 år.