Stikkord: lesen

  • Noen observasjoner
    ved lesing av Charter 08

    Charter 08 utgjør den kriminelle språkhandlingen som Liu Xiaobo ble dømt til 11 års fengsel og 2 års tap av politiske rettigheter for 25. desember 2009. I Charter 08 fordømmer Liu Xiaobo og hans medforfattere loven som gjør det mulig å dømme noen «for å oppfordre til å undergrave statens makt». Han gjentar fordømmelsen i […]