Stikkord: LiuXiaobo

  • #freeliuxiaobo

    On 25 Dec. 2009, Liu Xiaobo was sentenced to 11 years in jail. That is 5 years ago. His fellony was “ to subvert state power”, mainly through coauthoring Charter08, a call for democratic reforms. Liu Xiaobo is currently the only imprisoned Nobel Peace Prize laureate. Norwegian Amnesty International ((1977 Nobel Peace Prize laureate)) has […]

  • Noen observasjoner
    ved lesing av Charter 08

    Charter 08 utgjør den kriminelle språkhandlingen som Liu Xiaobo ble dømt til 11 års fengsel og 2 års tap av politiske rettigheter for 25. desember 2009. I Charter 08 fordømmer Liu Xiaobo og hans medforfattere loven som gjør det mulig å dømme noen «for å oppfordre til å undergrave statens makt». Han gjentar fordømmelsen i […]