Stikkord: miljø

  • The Freegan

    En fin liten film om «freeganism», om å ta ansvar for en selv og for alle de andre. Kunne du ha levd av kastet/funnet mat? Kan du gjøre noe annet lurt? Heia Børge! Børge er overalt. Ofte som forteller