Stikkord: oppdragelse

  • Hvorfor å nekte noen rosa LEGO ikke betyr større valgfrihet

    Akk, hadde det vært så vel. Hadde barn virkelig fått velge selv uten at vi voksne fortalte dem hvordan de skal oppføre seg basert på kjønn. …skriver Prinsesse Lea i Hvorfor rosa LEGO ikke betyr større valgfrihet. Jeg deler på mange måter prinsessens grunnsyn, som jeg tolker i retning av at ‘noen ganger kan kjønn […]