Stikkord: pakistan

  • Sosial nødhjelp

    Naturlig nok begynner hjelpeorganisasjoner og nødhjelpere å bli flinke i de sosiale mediene. Kiva (f.eks) har lenge økt tilfanget av penger til distribusjon gjennom mikrofinanslån gjennom god bruk av twitter og facebook. Leger uten Grenser (MSF) har i forbindelse med flomkatastrofen i Pakistan satt opp en løsning hvor enkeltmennesker kan sette opp et mål og en […]