Om å rive landet i filler

Mange har sagt mye i forlengelsen av Christian Tybring-Gjeddes innlegg i Aftenposten i forrige uke. I god tid før den godeste kom med sitt utspill, kunne en lese på den ellers *interessante1 siden norskkultur.com2 at Det nasjonalkulturelle program har gått ut på å finne mest mulig sammenfall mellom kulturelle og politisk grenser. Dette antas å øke […]

Les mer

Å spise egne ord

Jeg breia meg. Og nå må jeg moderere meg. Møtet med barnehageinstitusjon a la monster var ikke enkelt. Jeg fikk merke at størrelse ikke er alt. Nærhet til utearealer teller. At *hagen har vært i drift en stund teller1. Magefølelse teller. Jeg trodde jeg kunne gjøre barnehagevalg til en prinsippsak mellom offentlig og privat. Det […]

Les mer

Monsterbarnehager

Denne uka er det upassende store master som har vært det… eh.. store. Her i heimen kjennes det langt viktigere med monsterbarnehager. Håpet, Genpoolen om du vil, begynner i en som kan karakteriseres som det over helgen. En barnehage med snaue 300 småpoder og i overkant av 60 ansatte. Ja. I venners påhør kan det […]

Les mer

Og så var vi tilbake i skyttergravene igjen…

For en måned siden åpnet VG facebook-gruppa Nye Norge samtidig som artikkelserien ved samme navn markerte sitt nærvær på papir1. Et spennende initiativ med de beste intensjoner, som, ifølge noen, ikke var annet enn et sted for organisert rasisme. Ta en rask titt selv. Det er liten tvil om at temperaturen er høy, og at […]

Les mer

Om fornybare ressurser

I dag, i storstua til Gyldendal, kunne en se og høre tidligere visepresident, valg- og Nobels fredsprisvinner Al Gore snakke om den nye boka si «Our Choice». Sånn for moro skyld, med en gammel iPod og en Belkin-mikrofon, gjorde jeg et opptak. Om det er interessant, er det kanskje best å laste ned fila før […]

Les mer

Obama til Samfunnsfaget?

Jeg vet ikke om det er ett hett tema rundt omkring i norske klasserom, men i min boble er det ofte temaet er oppe; Obama og Nobels Fredspris. Kildetilfanget er stort. Det er mange meninger om temaet, og kanskje ikke så lett å finne noe som er balansert og egnet1. Enter NUPIs nettmagasin med det […]

Les mer

Shouting across the divide

When he addressed the Muslim world from Cairo this spring, his State Department translated the text into 13 languages and hired bike-messengers to hand-deliver recordings to African radio stations. Sasha Issenberg on Barack Obama’s ability to make America’s international reputation an issue1 in Monocle, issue 28, vol. 03, p.044 [↩]

Les mer

Dokumentar på norsk

Det er gode tider for norsk dokumentarfilm om dagene. Ikke minst går dette frem i Oktober-nummeret av Monocle, som bruker hele fem sider på norsk dokumentarfilm under tittelen Keep it reel. Nok til å vekke nasjonalfølelsen her i gården. En norskprodusert og prisbelønt dokumentar som tar for seg nettopp nasjonalfølelse og stolthet, er Belarusian Walts. […]

Les mer