Stikkord: skole

  • Lærerflukt

    Etter en foruroligende forskningsrapport og like foruroligende dekning i mediene i begynnelsen av uka om det store spriket mellom antallet som tar lærerutdanning og antallet som blir i læreryrket var det stor enighet i Politisk15 om at utviklingen må stoppes og at 5-årig lærerutdanning er en sentral del av løsningen. Det er vel og bra. […]

  • The Ten Commandments of Teaching

    Denne er for god til ikke å dele: The Ten Commandments of Teaching: Do not feel absolutely certain of anything. Do not think it worth while to proceed by concealing evidence, for the evidence is sure to come to light. Never try to discourage thinking for you are sure to succeed. When you meet with […]

  • Generasjon iOS mot norske klasserom

    Noen frykter for utviklingen. Noen gjør det ikke. Jeg namedropper noen apps mens jeg skriver litt om det. Og om knert som snart er 4 år.