Stikkord: sosiale nettet

  • Etiquette for lærere på det sosiale nettet, 01

    Med bakgrunn i denne posten fra «Dalstrøka innaførr», og den samtidige debatten omkring nettvettregler innledet av en her før nevnt Brandtzæg, får meg til å savne en lettfattelig instruks, ett offisielt dokument som kan gi meg en pekepinn på hva jeg skal gjøre når en elev fra praksis-skolen min, eller en fremtidig elev i klassen […]