Venstres 21 tiltak for grønn handling

Boligeieren: Gi skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig Gi støtte til plusshus av alle størrelser og frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift Opprette et tilbud av energisjekk av boligen Sjåføren: Beholde dagens avgifts-, moms- og bompengefritak for el- og hydrogenbiler Fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier Opprette flere ladestasjoner for el-biler og opprette […]

Les mer

Den viktige politikken

Jeg aner ikke hva han stemmer, Assad, men vi er ihvertfall enige om hva som bør være fokus for Oslo-politikken: Vi bør konsentrere oss om å skape en bærekraftig by som har mange grønne lunger, en by som har ren luft, friske barn og voksne. fra Den viktige politikken (assadnasir). Jeg leverte min stemme på […]

Les mer