Stikkord: Valg11

  • Den viktige politikken

    Jeg aner ikke hva han stemmer, Assad, men vi er ihvertfall enige om hva som bør være fokus for Oslo-politikken: Vi bør konsentrere oss om å skape en bærekraftig by som har mange grønne lunger, en by som har ren luft, friske barn og voksne. fra Den viktige politikken (assadnasir). Jeg leverte min stemme på […]