Clay Shirky: How the Internet will (one day) transform government

I How the Internet will (one day) transform government peker Clay Shirky på de uutnyttede mulighetene som ligger i å koble noen av verktøyene som er utviklet av OpenSource-miljøet i demokratiets og lovskrivingens tjeneste. Det er en besnærende tanke. Kan/skal/burde vi skrive ny grunnlov som Wiki? Noen sitater: The more ideas there are in circulation, […]

Les mer

Stolt

Jørgen Gomnæs og Jørgen Johansen har laget video til Lukestar‘s Flying Canoes. Noen venner er man bare stolte av.

Les mer