bio

Denne siden tilhørerer Thomas Røst Stenerud.
Barn av 80-tallet, sambo med Charlie og far til to. 

Formidler ved Nobels Fredssenter. Full CV. (.doc)

Skriver for å skrive og for å huske..

På “Munken”, 2105 m.o.h., i Leirungsdalen/Jotunheimen, 15.33 hrs, 23.aug.08