Ymse tekst vil med tid og stund samle seg her.

Fagartikkel KRL

fra Allmennlærerutdanningen ved HiO, konteeksamen feb. 2010.
Gandhi – politikermunken
Skrevet med problemstillingen «Hva er det i hinduismen som legger grunnen for og muliggjør Gandhis forståelse og kombinasjon av religion og politikk, og som resulterer i ikkevoldelig motstand?» .pdf hentes her og .epub hentes her

Prosjektrapport pedagogisk bruk av IKT, gruppearbeid

fra Allmennlærerutdanningen ved HiO, 8. semester, 2. adeling, våren 2009.
In wiki veritas
Skrevet med problemstillingen «I hvilken grad og på hvilke måter kan bruk av wiki i rle-undervisningen medvirke til, i tråd med LK06, å være ett nyttig verktøy i skolesammenheng for å fremme tekstproduksjon, læring, samarbeid og skole-hjem-samarbeid» .pdf hentes her

Bacheloroppgave

fra Allmennlærerutdanningen ved HiO, 4. semester, 1. adeling, våren 2007.
Om tanken står i veien – samarbeid!
Skrevet med problemstillingen «Hvordan formes lærerens rolle i samarbeidet mellom skole og språklige minoriteter?» .pdf hentes her

Fagartikkel i Pedagogikk 1

fra Allmennlærerutdanningen ved HiO, 3. semester, 1. avdeling, høsten 2006.
Integrering eller rasisme, er det spørsmålet?
skrevet med problemstillingen «Hvilke holdninger ligger under våre begreper når vi diskuterer det flerkulturelle?» .pdf hentes her