Flyktningregnskapet 2011 og verdens flyktningdag

Flyktningregnskapet 2011 20. juni er verdens flyktningdag, og som tidligere år markerer Flyktninghjelpen1 dagen med publiseringen av sin årlige rapport om mennesker på flukt verden over, Flyktningregnskapet 2011.

Flyktningregnskapet påberoper seg å inneholde «Alt om mennesker på flukt verden over», et langt fra beskjedent utgangspunkt. Så er også regnskapet enomfattende, 170-siders blekke. I et frokostseminar i Flyktninghjelpens lokaler i Grensen redegjorde Flyktningehjelpens Generalsekretær Elisabeth Rasmusson, flankert av Richard Skretteberg og Rolf A. Vestvik idag om -regnskapets hovedkonklusjoner.

Først og fremst: antallet mennesker på flukt i verden, både flyktninger og internt fordrevne2, øker og er økende. I 2010 var 9x Norges befolkning, hele 43,7 millioner mennesker på flukt, det høyeste tallet siden årtusenskiftet.

I 2010 var 9x Norges befolkning, hele 43,7 millioner mennesker på flukt

Samtidig kommer det i 2010 langt færre asylsøkere til Norge enn året før, 10064 asylsøkere for 2010, mot 17226 for 2009. Det kan jo være et tankekors her oppe på haugen i det året FNs konvensjon om flyktninger fyller 60 år.

Jeg satte telefonen på et piano og startet opptaket omtrent da presentasjonen begynte. Resultatet ligger som YouTube-boks nedenfor. Ikke akkurat #Hurtigruta, men…

  1. NRC / Norwegian Refugee Council []
  2. flyktninger er i FNs konvensjon fra 1951 definert som mennesker som har krysset en internasjonal grense []