Electionday, hva så?

Det er i ferd med å skje, det amerikanske folk går idag til urnene (eller hva det nå er de går til der borte), og i løpet av en dag eller to har vi ett resultat. Det amerikanske valget i 2008 kommer til å ha mange ‘firsts’; den kvinnelige visepresidentkandidaten og den fargede presidentkandidaten er de viktigste. Milepæler, uten diskusjon.
Årets valgkamp er kjennetegnet ved flere store endringer. Ikke minst har demokratenes arbeid med å registrere flere førstegangsvelgere (og alle er vel enige om at om det arbeidet lykkes, har vi en farget president i morgen) endret det amerikanske politiske landskap, kanskje med langtvirkende effekt. Flere analytikere (særlig her) peker på årets valgkamp som spesielt grensesprengende hva angår bruk av internett og andre s.k. ‘nye medier’. Det betyr med andre ord, for de av oss som bryr seg om sånt, at web 2.0 er kommet til politikken, alternativt vice versa. Det kan bli spennende å se om norske politikere følger etter i stor stil før valget i 2009, eller om det bare blir med Jensemanns side på fjesbokji.