Krisa er avblåst. Identitetskrisa

Debatten har rast lenge, både internt og eksternt ( se fig. a/b/c. ) Etter lang tids kontemplasjon, selvransakelse og erkjennelse av det faktum at det kan hende det snart er på tide å tenke i de baner som forhåpentligvis kan føre frem til arbeidsliv (og sånn). Og ved å følge kollegenes eksempler, og iblant, direkte råd (sjekk nr. 5). For å si det med Di Ross; «I’m coming out!». Fra og med idag er jeg fullt og helt, 100%, her og der ute ( a/b/c), ute.

Hei. Jeg heter Thomas Røst Stenerud.