Digitale lærere på lavt nivå?

Torger Åge etterlyser digitale grunnskolelærere, og påpeker noe herværende også har merket seg; Nettet fremstår nærmest som tomt for lærere på grunnskolenivå med lyst til å delta og å dele erfaringer og tanker omkring temaer knyttet til skolenhverdagen og digitale hjelpemidler. At det er norsklektorene på videregåendenivå som dominerer bildet tiltredes også.

At norsklektorene (som med sin markante tilstedeværelse i bloggosfæren skal ha hauger på hauger med kudos) er skoleverkets «early adopters» er neppe bare deres egen fortjeneste. Om en da ikke regner læreplanforfatterne med i deres rekker.

Kunnskapsløftets fagplan i Norsk stikker seg nemlig frem mellom de slafsete pappomslagene planen er innbundet i, med sin utvidede tekstforståelse, og gjennomførte tilnærming til de fire hovedområdene og de fem grunnleggende ferdighetene. Til sammenligning er f.eks. læreplanen i Engelsk godt og defensivt planta i fortiden.

Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.

Ganske bleke greier mot norskplanens

Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

Det er interessant å se hvordan engelskkompetanse «i mange tilfeller» vurderes som en forutsetning for bruk av digitale verktøy, hvor digitale verktøy fremheves som noe som gir noe (nye muligheter) til læringsarbeid i norskfaget.

Som fortsatt studerende kan jeg dessverre ikke stå sammen med Torger Åge som digital grunnskolelærer, ikke før tidligst over sommer’n ihvertfall. Det fine med å være studerende, er selvfølgelig at iblant er en innom noen fantastisk gode samlinger som denne, får høre noen kloke ord fra luringer som denne, for så å smøre det ut på en blogg som denne.

2 kommentarer

 1. elisa avatar
  elisa

  …og så få engelsklærere! We have to do something! Bare i startgropen selv, men prøver i hvert fall. Bra blogg!

 2. God observasjon! Jeg lurer også på hvor folket fra UH-sektoren er, det er relativt få i bloggosfæren fra UH så vidt jeg vet.

  Uansett lurer jeg på om man må la seg styre så kraftig av læreplanene. Visstnok virker det som at en gjennom læreplan i norsk aktivt legger opp til bruk av IKT, men må det stå skrevet der for at en lærer skal gjøre alvor ut av det?

  Det er liten tvil om at mer bruk av IKT passer for en hel rekke fagfelt. Må det stå svart på hvitt i en læreplan at en skal ta det i bruk? Er det «gamle» læreplaner som hindrer bruk? Eller er det kanskje heller manglende kompetanse, manglende tilgang til utstyr og nett, eller mangel på tid som slår inn?

  Jeg har forresten sett mange eksempler på at lærere på barneskoler har gjort veldig kreative ting i både LMS-systemene og med IKT generelt.