Den viktige politikken

Jeg aner ikke hva han stemmer, Assad, men vi er ihvertfall enige om hva som bør være fokus for Oslo-politikken:

Vi bør konsentrere oss om å skape en bærekraftig by som har mange grønne lunger, en by som har ren luft, friske barn og voksne.

fra Den viktige politikken (assadnasir).

Jeg leverte min stemme på Rådhuset i dag. Sett av tid til å besøke ditt stemmelokale på søndag ((om du ikke allerede har gjort ditt)) !