Avkom

Jeg stod ved stellebordet og plutselig slo det meg hvor utrolig uferdig et menneskebarn er.

Et lam kommer mer eller mindre ferdig ut av moren, og vil i løpet av få timer (antar jeg) være i stand til å utføre omtrent like komplisert kognitive operasjoner som foreldrene.

Et menneskebarn er ikke i nærheten av å være ferdig når det kommer ut, og vil sannsynligvis ikke i løpet av foreldrenes levetid være på høyden av dem (om vi antar at mennesket lærer hele livet og ikke går i barndommen igjen).

***

Og så skjønte jeg at dette ikke er mine tanker, men noe jeg har sett nevnt på tv en eller annen gang, men jeg har ikke sjans til å huske hvor eller av hvem det ble sagt…

The NewbornMor & barn