Typisk norsk

Norsk flagg
Norsk flagg

Christian Tybring-Gjedde (FrP) har spurt to ministre om hva de mener norsk kultur er. Hadia Tajik svarer helt utmerket på spørsmålet men CTG er ikke fornøyd. Han mener ministeren «fornekter norsk kultur», samtidig som han sliter litt med å definere hva norsk kultur er. Han lister opp endel institusjoner og verdier han opplever som særnorske, og er trygg på at han er grep om folkesjela (mens ministrene ikke har det).

Som Tajik skriver i sitt svar er norsk kultur stadig i utvikling. Gjedda mener tydeligvis at den norske kulturen bare er, «fra evighet til evighet».

Han bommer ikke bare på tilstanden, men også på utgangspunktet. Den norske kulturen er menneskeskapt, styrt, konstruert gjennom mange år, debatter, læreplaner, politiske vedtak som har kommer som svar på og resultat av enkelthendelser og historieforløp.

CTG vil gjerne bruke en noe ullen oppfatning om norsk kultur til å dra et skille i sanda, rydde og sortere. Innenfor. Utenfor.

Nasjonsbyggingsprosjektet han ønsker å påberope seg å kjempe for har stort sett handlet om å samle oss, om å finne og løfte frem fellestrekk mellom alle de mennesker som bor og er i Norge. Ikke å vektlegge hva som er riktigst: smalahove eller ribbe, «hæstkuk!» eller «fy druen!», RBK eller Brann.

Med sitt utspill fornekter CTG selv norsk kultur.

Gro Harlem Brundtland sa en gang «det er typisk norsk å være god.» Hun kan umulig ha inkludert CTG i sin definisjon av det norske. Jeg gjør det.

Nisse.

Én kommentar

  1. Hvorfor blir det så feil hver gang den mannen uttaler seg om kultur?

    http://fhjpeder43.wordpress.com/2012/12/20/bomskudd-med-slov-tegnestift/