Pyramidene ble ikke bygget av slaver

I Terje Tvedts Nilen – historiens elv ((Aschehoug 2012)) står det at

Lenge var det en utbredt forestilling at det var egyptiske slaver som bygde pyramidene og alle andre store byggverk i landet. Men nyere forskning belegger med stor grad av sannsynlighet at disse teoriene baserer seg på at man har sett bort fra elvens særegne hydrologi og dermed dens rolle for jordbrukets organisering. I Egypt var det slik at det flere måneder hvert eneste ar ikke var noe å gjøre for bøndene, fordi det om sommeren som regel ikke var nok fuktighet i jorda til å dyrke. Mens alle ventet på neste høsts flom, hadde befolkningen «fri», og i denne perioden kunne folk mobiliseres, mot belønning eller fordi de trodde på den herskende religionen og faraoens guddommelige plass i den.

Du skjønner du kommer opp i åra når ting du lærte på skolen ikke lenger stemmer…