Gud i politikken ->

Det første Jahve gjorde i møtet med Moses på Sinai, var å avskaffe religionsfridomen. Andre gudar ville han ikkje vite av. Så avskaffa han ytringsfridomen. Utidig tale om seg sjølv ville han ikke høyre på.

Den guden Moses møtte på Sinai var ingen moderne demokrat.

fra Gud i politikken av Andreas Skartveit i Aftenposten. Les!