Clay Shirky: How the Internet will (one day) transform government

I How the Internet will (one day) transform government peker Clay Shirky på de uutnyttede mulighetene som ligger i å koble noen av verktøyene som er utviklet av OpenSource-miljøet i demokratiets og lovskrivingens tjeneste. Det er en besnærende tanke.

Kan/skal/burde vi skrive ny grunnlov som Wiki?

Noen sitater:

The more ideas there are in circulation, the more ideas there are for any individual to disagree with. More media always means more arguing. (3:08)

The people experimenting with participation don’t have legislative power, and the people that have legislative power are not experimenting with participation. (16:26)

Transparency is openess in only one direction (16:42)