Etiquette for lærere på det sosiale nettet, 01

Med bakgrunn i denne posten fra «Dalstrøka innaførr», og den samtidige debatten omkring nettvettregler innledet av en her før nevnt Brandtzæg, får meg til å savne en lettfattelig instruks, ett offisielt dokument som kan gi meg en pekepinn på hva jeg skal gjøre når en elev fra praksis-skolen min, eller en fremtidig elev i klassen min, fremmer en ‘request’ om ‘å ædde/bli ædda’ til facebook-profilen min. Fra kateterhold her på HiO er det ikke sagt så mye om det, annet enn ett litt åpent ‘be aware’, du kan ikke slette profilen din, du kan ikke styre hva andre skriver på veggen din, og du mister kontrollen […] osv… Et slags mantra som, om en er mest interessert i å være sikker på at det ikke dukker opp fyllebilder av en selv i tilknytning til en profil du i noen grad selv anerkjenner som ‘legitim’, fører frem til en holdning ikke så langt unna nettvett’s anonymitetslinje. Jeg etterlever den selv, i noen grad, gjennom å opptre bare med delvis fullt navn der ute… Og det finner jeg, etter å ha lest Brantzægs tanker om nettvett (link over), problematisk. Det er m.a.o. duket for ett nødvendig arbeid i å sette sammen en form for lærerinstruks til omgang med ‘Det Sosiale Nettet’. Jeg må først bare rydde litt i skuffene.

Én kommentar

  1. Først av alt…»request» oversettes lett til norsk med f.eks «forespørsel». ;)

    Når det er sagt…hyggelig å lese at flere er opptatt av dette. Jeg kjempet i fire år en kamp med min utdanningsinstitusjon om å få til en noenlunde lik måte å legge ut nyheter på ClassFronter.

    Lærere som forventer at vi studenter leverer inn oppgaver etter gitt retningslinjer, vel…de mister litt respekt når de selv smeller ut nyheter med overskrifter lange som Draumkvedet, og fargebruk som henger litt igjen i det herlige 80-tallets fargeskala.

    Jeg trøster meg med at jeg i det minste fikk Samfunnsfagseksjonen litt på glid, og fikk sneket inn litt Google Earth i noen timer der. Det gjelder å ta godt vare på de små seirene! ;)

    Men når det gjelder det du skriver…jeg tenker litt i journalistisk retning kjenner jeg…en slags «Vær varsom»-plakat hadde kanskje ikke vært så dumt? http://presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg_PFU/Var_Varsom-plakaten/ …eller noe a’la det. Noen med sans for grafisk utforming kunne kanskje laget noen lettfattelige illustrasjoner tilhørende hvert punkt? Jeg vet ikke….slenger bare ut noen tanker her og håper noe kan tas tak i å spinnes videre på.