d&b – del og bruk, et ning-nettverk for….

Skulle det være noe mål å fremstå som «early adopter» (en som kommer tidlig i gang med nye fenomener) her på bloggen, er jeg redd toget for lengst er gått for denne postens emne. Likefullt, i begynnelsen av måneden startet Ingunn Kjøl Wiig, damen bak bloggen Tanketråder, i samrøre med ett par andre ildsjeler, ett nettverk for kompetansedeling skolefolk imellom. Eller som det faktisk heter i nettverkets statutter:

Et nettverk for lærere, pedagoger, forskere, byråkrater, bibliotekarer og andre med interesse for sosial web, IKT og skole.

Nettverket er tuftet på en tanke om at deling av kunnskap gavner alle.  For å bli flinkere til å bruke web2.0s muligheter i undervisningen, bør vi kanskje i større grad bruke web2.0s muligheter ellers i [det faglige] livet også? Som tenkt så gjort. Det yrer av meningsutveksling i det unge nettverket, som pr. idag teller 355 hoder. Både kunnskapsministeren og svenskene har kommentert fenomenet, og det skal en jo ikke kimse av.

Det er lite annet å gjøre enn å applaudere initiativet, før en spytter i nevene og hiver seg på delingskulturen. Og selv om det garantert er mye spennende som skjer med diskusjoner innenfor pedagogisk bruk av IKT, tenker jeg at det er minst like viktig hvordan ett sånt nettverk kan bli et forum for faglig utveksling innenfor et bredere spekter av skolens områder. Om så skulle skje, skal en ikke se bort fra at d&b i enda større grad kan være brekkstanga som vipper flere etternølere ut i den teknologiske hengemyra så mange av oss andre allerede er fanget i. Velkomstkomiteen står klar.

thomasrost bare nevner, bedre sent enn aldri…

4 kommentarer

  1. Ja, seff er vi blitt med i d&b. Og tipsa hele naturfagklassen om det. Og jeg istemmer ønsket om bredere spekter (har lurt litt på å kommentere det smale charteret på d&b, men vil ikke raspe i feelgoodstemninga i lærernettverkene). Og hvis early adaptor er innafor 5% eller hva det er får vi da sannelig håpe at vi rakk det. Nettverket fortjener mange flere medlemmer.

  2. Takk for hyggelig omtale av d&b her på thomasrost. Dere studenter er blant våre aller mest kjærkomne medlemmer, og skulle d&b bli en bro mellom studier og praksis for dere, så er ingenting bedre enn det! Jeg tror garantert at erfaringsutvekslingene vil gå begge veier – det er mange med lang fartstid i skolen som kunne trenge litt nytt tankegods fra for eksempel dere studenter. Vedrørende bredde i d&b: Dere står selvfølgelig fritt til å ta opp alle temaer som kan knyttes til pedagogisk virksomhet, ikke bare IKT. Som noen kanskje har sett går det en debatt om konsekvenser av manglende innleveringer i norskgruppa, f.eks. Det er med andre ord fritt fram for å starte de diskusjonene dere ønsker.

  3. … Og det er mange med kort fartstid i skolen som kan trenge litt gammelt tankegods:) Diskusjonen(e) omkring kjøreregler, leveregler, tabuer og annet på d&b er notert, og selv om posten over helt klart kan leses i lys av dem, velger jeg å ikke ta stilling til den diskursen i det hele tatt (innbiller jeg meg selv).
    Det jeg derimot prøver å løfte frem, som strengt tatt bare har teoretiske, og absolutt ingen praktiske konsekvenser, er en kløe bak i nakken som hvisker om at alt det vi er så opptatt av, knytting av pedagogisk virksomhet og ikt, egentlig bare er variasjoner av pedagogikk, alternativt didaktikk, og at om hva jeg tror er kort tid, vil alt smelte sammen oppi den store, fine lærerhatten, og da er d&b etablert som et forum for mennesker med interesse for skole. At det er takhøyde på d&b til alskens pedagogiske sidesprang, er allerede bevist ved handling.
    Og, chew on that one translate.google.com

  4. Jeg håper og tror du har rett. Sant å si kan en bli trett av disse merkelige skillene mellom IKT, Interenett og all annen virksomhet. På et tidspunkt blir det nok like selvsagt for oss som vann i springen og strøm i veggen, og da håper jeg d&b eller tilsvarende finnes for lærere som vil utvikle jobben sin sammen med andre.