Fiks for skjermfeil

De gangene jeg har gjort forsøk med Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu på ppc-maskiner fra Apple ((alltid den samme 12″ iBook G3 500mHz)), har jeg slitt med at bare 2/3 av skjermen brukes; den høyre tredelen er svart, den nedre tredelen av skjermen looper toppen. 12″ er fra før av ikke alt for stort, så det er selvfølgelig irriterende. Med litt søking og hjelp fra flere foraer, har jeg kommet frem til at følgende prosedyre funker ((testet i Xubuntu 9.10)):

 • åpne applications->tilbehør->terminal
 • skriv
  sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
 • skriv
  sudo nano /etc/X11/xorg.conf
 • kopier det følgende, som jeg fant på ubuntuforums, med ctrl ((med ctrl mener jeg ctrl)) -c
  #PPC xorg.conf that works
  # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
  #
  # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
  # values from the debconf database.
  #
  # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
  # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
  #
  # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
  # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
  # package.
  #
  # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
  # again, run the following command:
  # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
  
  Section "Files"
  FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
  FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
  FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
  FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
  FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
  FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
  # path to defoma fonts
  FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
  EndSection
  
  Section "Module"
  Load "i2c"
  Load "bitmap"
  Load "ddc"
  Load "dri"
  Load "extmod"
  Load "freetype"
  Load "glx"
  Load "int10"
  Load "type1"
  Load "vbe"
  EndSection
  
  Section "InputDevice"
  Identifier "Generic Keyboard"
  Driver "kbd"
  Option "CoreKeyboard"
  Option "XkbRules" "xorg"
  Option "XkbModel" "pc104"
  Option "XkbLayout" "us"
  EndSection
  
  Section "InputDevice"
  Identifier "Configured Mouse"
  Driver "mouse"
  Option "CorePointer"
  Option "Device" "/dev/input/mice"
  Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
  Option "ZAxisMapping" "4 5"
  Option "Emulate3Buttons" "true"
  EndSection
  
  Section "InputDevice"
  Identifier "Synaptics Touchpad"
  Driver "synaptics"
  Option "SendCoreEvents" "true"
  Option "Device" "/dev/psaux"
  Option "Protocol" "auto-dev"
  Option "HorizScrollDelta" "0"
  EndSection
  
  Section "InputDevice"
  Driver "wacom"
  Identifier "stylus"
  Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
  # /dev/input/event
  # for USB
  Option "Type" "stylus"
  Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
  EndSection
  
  Section "InputDevice"
  Driver "wacom"
  Identifier "eraser"
  Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
  # /dev/input/event
  # for USB
  Option "Type" "eraser"
  Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
  EndSection
  
  Section "InputDevice"
  Driver "wacom"
  Identifier "cursor"
  Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
  # /dev/input/event
  # for USB
  Option "Type" "cursor"
  Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
  EndSection
  
  Section "Device"
  Identifier "ATI Technologies, Inc. Rage Mobility M3 AGP 2x"
  Driver "ati"
  BusID "PCI:0:16:0"
  Option "UseFBDev" "true"
  EndSection
  
  Section "Monitor"
  Identifier "Generic Monitor"
  Option "DPMS"
  HorizSync 28-51
  VertRefresh 43-60
  EndSection
  
  Section "Screen"
  Identifier "Default Screen"
  Device "ATI Technologies, Inc. Rage Mobility M3 AGP 2x"
  Monitor "Generic Monitor"
  DefaultDepth 16
  SubSection "Display"
  Depth 1
  Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection "Display"
  Depth 4
  Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection "Display"
  Depth 8
  Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection "Display"
  Depth 15
  Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection "Display"
  Depth 16
  Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  # SubSection "Display"
  # Depth 24
  # Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
  # EndSubSection
  EndSection
  
  Section "ServerLayout"
  Identifier "Default Layout"
  Screen "Default Screen"
  InputDevice "Generic Keyboard"
  InputDevice "Configured Mouse"
  InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
  InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
  InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
  InputDevice "Synaptics Touchpad"
  EndSection
  
  Section "DRI"
  Mode 0666
  EndSection
 • lim inn i nano/terminalvinduet med shift-ctrl-v
 • lukk vinduet med ctrl-x og lagre på spørsmål med y.
 • kjør omstart på maskinen

Så er min erfaring at plassutnyttelsen blir langt mer effektiv. Og det er jo greit!