Obama til Samfunnsfaget?

verdenJeg vet ikke om det er ett hett tema rundt omkring i norske klasserom, men i min boble er det ofte temaet er oppe; Obama og Nobels Fredspris. Kildetilfanget er stort. Det er mange meninger om temaet, og kanskje ikke så lett å finne noe som er balansert og egnet ((for bruk i klasserom)).

Enter NUPIs nettmagasin med det klingende navnet «Hvor hender det?«, hvor både bakgrunnsmateriale og oppgaver både er relevant og ikke for komplisert ((til bruk i klasserom)).

Om en også skulle ha tid og mulighet, kan SAHOs «Påtår» mandag 7. desember kl 12 på arkitekthøgskolen, hvor Jan Egeland svarer på spørsmålet «Kan nobelprisvinnar Obama forbedre verda?»