Sosial nødhjelp

Naturlig nok begynner hjelpeorganisasjoner og nødhjelpere å bli flinke i de sosiale mediene. Kiva (f.eks) har lenge økt tilfanget av penger til distribusjon gjennom mikrofinanslån gjennom god bruk av twitter og facebook. Leger uten Grenser (MSF) har i forbindelse med flomkatastrofen i Pakistan satt opp en løsning hvor enkeltmennesker kan sette opp et mål og en tidsfrist for målet, og siden sette sine venner (friends/followers) til å gi så det svir. Fin måte å gi spillerom til det personlig engasjementet, syns jeg.

Det var Linn Bay som gjorde meg oppmerksom på saken. Hennes aksjon finner du her.

Blir noen med å lage basar?