Forårsaket EU krigen i Bosnia?

Det har vært, og kommer fortsatt , sterke reaksjoner på tildelingen av Nobels fredspris for 2012 til den Europeiske Union. Jeg har samlet lenker til endel skriverier her.

Noen av reaksjonen bygger på utsagn det kan være greit å legge under lupen. Et slikt er det som Klassekampen 13. oktober 2012 siterer fredsforsker Øberg:

Øberg bemerker at det var «EUs samlede beslutning om å skille ut Kroatia og Slovenia fra Jugoslavia som ledet til krigen i Bosnia».

Jeg stussa litt over hangen til å henge krigen i Bosnia rundt EUs hals, og ba historiker og tidligere kollega Ingrid Olstad Busterud , aktuell med et kapittel i Ways out of War om diplomaten Peter Galbraith, om en kommentar til påstanden. Og fikk svar:

[…]Spørsmålet du stiller er selvsagt veldig komplisert og har, som alle andre vanskelige spørsmål, verken et ja- eller nei-svar. Men altså, påstanden Øberg kommer med er en velkjent floskel som har blitt brukt av mange før ham. Jeg vil si at dette er en grov forenkling av historien, og at oppløsningen av Jugoslavia selvsagt hadde mange og sammensatte årsaker. EFs beslutning i desember 1991 om å anerkjenne de jugoslaviske republikkene som ønsket selvstendighet, kan ikke ses på en som en direkte årsak til den påfølgende krigen i Bosnia. Her ligger det andre årsaker; og ansvaret ligger først og fremst hos de jugoslaviske lederne som spilte på nasjonalistiske strenger hos ulike deler av befolkningen.
Slovenia og Kroatia brøt ut av Jugoslavia i juni 1991, noe som resulterte i en ti dagers krig i Slovenia, og ca 6 mnd. med kamper i Kroatia. Det vil altså si at da EF anerkjente republikkens selvstendighet i desember, hadde de allerede valgt selvstendighet gjennom folkeavstemninger.
Det er selvsagt mye man kan si om EFs rolle i konfliktene på Balkan. Dette skulle jo være «the hour of Europe» og EFs første sjanse til å vise at de hadde vilje og ressurser til å rydde opp i egen bakgård. Det viste seg etterhvert at EF (da som nå) slet med å ha en entydig og klar politikk overfor partene, og de hadde heller ingen makt å sette bak ordene. En kan derfor si at EF/EU strøk på sin første utenrikspolitiske prøve, og det er kanskje dette mange sikter til når de viser til at EU mislyktes på Balkan. Men å si at EU var ansvarlig for utbruddet av konflikten, blir for enkelt.
Det finnes selvsagt mye god litteratur om dette dersom du skulle være interessert, f.eks skriver Svein Mønnesland om nettopp dette i boka «Før Jugoslavia og etter».
Fred ut,
Ingrid

Krigen i Bosnia bryter ut våren 1992, som et resultat av at Jugoslavia slår sprekker. EU anerkjenner på veien de republikker som ønsker selvstendighet. Er EU Årsak til krigføringen? Nei. En politisk maktfaktor en burde kunne forventet mer av? Kanskje det.

Én kommentar

  1. Adeline avatar
    Adeline

    Og takk for det :)